Związek Banków Polskich
 
Encyklopedia PWN
Związek Banków Polskich,
samorządowa organizacja skupiająca zarówno banki państwowe, jak i spółdzielcze oraz prywatne,
założona 1991 w celu wspierania rozwoju systemu bankowego w Polsce i rozwoju infrastruktury międzybankowej, zwłaszcza w zakresie rozliczeń pieniężnych, standaryzacji instrumentów rynków finansowych, zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej, bezpieczeństwa banków, kształcenia kadr; współuczestniczył w tworzeniu prawa bankowego i in. przepisów regulujących zasady funkcjonowania banków; stworzył system standardów kwalifikacyjnych bankowości; 1995 uchwalił Kodeks dobrej praktyki bankowej; z inicjatywy Związku Banków Polskich powstała m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia