finansowe

Encyklopedia PWN

waloryzacja
[łac.],
ekon. zwiększenie wielkości nominalnej świadczeń finansowych, składek ubezpieczeniowych oraz wierzytelności, mające na celu zachowanie ich wartości realnej (siły nabywczej), zmniejszonej przez inflację;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.
Wen Jiabao, ur. 15 IX 1942, Tianjin,
chiń. działacz komunistyczny;
Weryha Aleksander, ur. 18 X 1894, Petersburg, zm. 22 IV 1971, Józefów k. Warszawy,
statystyk i matematyk;
Wessel Teodor, data ur. nieznana, zm. 1775,
wojewoda łęczycki od 1759, podskarbi w. kor. od 1761;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia