Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
 
Encyklopedia PWN
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, ang. International Air Transport Association Wymowa(IATA Wymowa),
międzynar. organizacja utworzona 1945 w Hawanie (Kuba);
zastąpiło, zał. 1919, Międzynar. Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Traffic Association, IATA); siedziba w Montrealu (Kanada). IATA powstała w celu popierania bezpiecznego, regularnego i ekon. transportu powietrznego, rozwoju usług transportu powietrznego i współpracy między towarzystwami lotn.; w praktyce IATA odgrywa rolę swego rodzaju kartelu, którego gł. zadaniem jest niedopuszczenie do swobodnej konkurencji między towarzystwami lotn.; dąży do ujednolicenia systemu opłat lotn., jakości usług świadczonych pasażerom, wzorów dokumentów przewozowych; w tym celu raz w roku na konferencji, w której biorą udział wszyscy czł. IATA, ustala się taryfy przewozowe dla pasażerów, bagaży i towarów; 1975 IATA wprowadziło system stawek otwartych, pozwalając przewoźnikom na wypróbowanie nowych taryf, niezależnie od istniejących dotychczas; stosowanie ustalonych stawek przewozowych wymaga specjalnej deklaracji przewoźnika. Organem gł. jest Zgromadzenie Ogólne, zbierające się raz w roku; decyzje Zgromadzenia odnoszące się ds. techn. są wiążące dla członków, natomiast w sprawach ekon. i finansowych mają charakter zleceń. IATA zrzesza regularnych przewoźników powietrznych; 2010 członkami było ok. 230 towarzystw lotn.; Pol. Linie Lotn. LOT należą do IATA od 1945.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia