zintegrowany system produkcyjny
 
Encyklopedia PWN
zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
Nadzór komputerowy nad całością działalności przedsiębiorstwa różni z.s.p. od elastycznych systemów produkcyjnych; sprzyja to m.in. tworzeniu przedsiębiorstw wielozakładowych; w z.s.p. szeroko wykorzystuje się roboty przem.; zastosowanie elektronicznej wymiany dokumentów za pomocą sieci komputerowej umożliwia automatyczne zamawianie materiałów wymaganych do produkcji oraz dokonywanie elektronicznych transakcji finansowych. Elektroniczne przyjmowanie zamówień pozwala na skuteczną organizację dystrybucji dóbr i usług np. bezpośrednio do domów klientów. Powstawanie zintegrowanych komputerowo systemów nie ogranicza się ob. tylko do produkcji, ale obejmuje stopniowo wiele innych dziedzin życia, jest spotykane np. na giełdach, uczelniach, w szpitalach. Pierwsze z.s.p. wprowadzono w latach 70. XX. w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia