elastyczny system produkcyjny
 
Encyklopedia PWN
elastyczny system produkcyjny (ESP), elastyczny system obróbkowy (ESO), ang. Flexible Manufacturing System (FMS),
zespół sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych (maszyn i urządzeń technologicznych) zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu i składowania przetwarzanych produktów i gotowych wyrobów oraz wymaganych do produkcji narzędzi i innych pomocniczych zasobów, zdolny do produkcji dość szerokiego asortymentu wyrobów przy minimalnym udziale człowieka.
W ESP podstawowe operacje są kontrolowane przez komputerowy układ sterowania, scentralizowany lub rozproszony, nadzorujący produkcję; wszystkie czynności pomocnicze, wykonywane w tradycyjnym systemie produkcyjnym przez człowieka — operatora, w ESP są realizowane przez system w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka przez wiele godzin. Elastyczność systemu polega na łatwości dostosowania się do zmiennych zadań i warunków produkcyjnych, np. przy wykonywaniu (obróbce skrawaniem) korpusów do różnych rodzajów silników następuje tylko wymiana programów komputerowych sterujących wykonywaniem sekwencji operacji dla danego rodzaju silnika oraz, ewentualnie, zmiana osprzętu (przezbrojenie) maszyn. ESP umożliwiają prowadzenie produkcji na II i III zmianę przy minimalnej obsadzie; są obecnie stosowane głównie w przemyśle maszynowym. Pierwsze koncepcje ESP powstały już w latach 60. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia