konfekcjonowanie
 
Encyklopedia PWN
konfekcjonowanie
[łac. confectio ‘sporządzanie’],
proces wytwarzania odzieży metodami przem. (seryjnie) lub półprzemysłowych;
odzież taka (także jeśli jest dopasowywana w sklepach) jest zw. konfekcją; konfekcja jest produkowana dla grup wymiarowych danego asortymentu odzieży; podstawowe wymiary każdej grupy podlegają znormalizowanym w danym kraju oznaczeniom (liczbę i parametry grup wymiarowych ustala się na podstawie pomiarów antropometrycznych); w produkcji konfekcji występuje daleko idący podział pracy: liczba robotników, zorganizowanych w zespoły produkcyjne (taśmy, potoki), może wynosić do kilkuset; wzorce odzieży konfekcyjnej powstają w laboratoriach i są przedstawiane na handl.-przem. pokazach mody.
Rozwój przem. wytwarzania odzieży zapoczątkowały wynalazki maszyn do szycia (maszyna szwalnicza); pierwszą próbę k. stanowiło szycie mundurów dla armii fr. w połowie XIX w.; obecnie konfekcja jest wytwarzana za pomocą różnych maszyn i automatów, często sterowanych komputerowo; podejmowane są próby zmierzające do wytwarzania w wielkoprzem. procesach produkcyjnych odzieży wg indywidualnych („na miarę”) zamówień przy użyciu elastycznych systemów produkcyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia