farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

złożony preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwbakteryjnym;
jedna z witamin B12 (kobalaminy);
dekstryny
[łac.],
polisacharydy, produkty częściowego rozkładu skrobi lub glikogenu;
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
rozdzielanie mieszaniny cieczy, której składniki mają zbliżoną lotność (temperaturę wrzenia);
Dumas
[dümạ]
Jean Baptiste André, ur. 15 VII 1800, Alès, zm. 11 IV 1884, Cannes,
francuski chemik i polityk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia