farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

„BMJ”, „British Medical Journal”,
miesięcznik farmaceutyczny dla lekarzy, wydawany w języku polskim od 1994 w Warszawie;
wielki, Bristol-Myers Squibb Companyki koncern farmaceutyczny;
buławinka czerwona, Claviceps purpurea,
pasożytniczy gat. grzybów workowych z rzędu twardogrzybowców (Hypocreales),
Cassella Farbwerke Mainkur Aktiengesellschaft
[kazẹla fạrbwerkə m. ạkcjəngəzẹlszaft],
niemiecka firma chemiczna, założona 1789 przez L. Cassella, z siedzibą we Frankfurcie n. Menem;
Cefarm, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”,
zrzeszenie przedsiębiorstw zaopatrzenia farm.; C. powstał 1951 (do 1975 Centrala Aptek Społ.);
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia