farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

Bełza Józef, ur. 18 IX 1805, Masłowice k. Wielunia, zm. 24 XII 1888, Warszawa,
chemik;
Bin Arus, Bin ‘Arūs, fr. Ben Arous,
m. w północno-wschodniej Tunezji, nad Zatoką Tuniską, w zespole miejskim Tunisu;
biologiczne jednostki, jednostki aktywności biologicznej,
umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej (np.: enzymu, hormonu, witaminy, antybiotyku) w układzie biologicznym, na podstawie skutku jej działania in vivo lub in vitro;
biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
Biszkek, Biškek, ros. Biszkiek, Biškek, do 1926 Piszpek, do 1991 Frunze,
stolica Kirgistanu, w Kotlinie Czujskiej, u północnego podnóża G. Kirgiskich, na wys. 750–900 m;
Bloomfield
[blụ:mfi:ld],
m. w USA (stan New Jersey), w zespole miejskim Newark;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia