biologiczne jednostki
 
Encyklopedia PWN
biologiczne jednostki, jednostki aktywności biologicznej,
umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej (np.: enzymu, hormonu, witaminy, antybiotyku) w układzie biologicznym, na podstawie skutku jej działania in vivo lub in vitro;
stosowane są tylko wtedy, gdy nie można oznaczyć stężenia danego związku metodami bezpośrednimi (np. chemicznie), głównie w doświadczeniach biochemicznych, fizjologicznych oraz w przemyśle farmaceutycznym; ilość jednostek biologicznych enzymu w układzie określa się z szybkości reakcji katalizowanej przez ten enzym; ogólnie przyjęte wzorcowe jednostki biologiczne noszą nazwę jednostek międzynarodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia