farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

algina
[łac.],
substancja otrzymywana z wodorostów; stosowana do apretury tkanin, także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
aminofenol, H2N–C6H4–OH,
związek organiczny, pochodna benzenu, w którego cząsteczce jeden atom wodoru został podstawiony grupą hydroksylową –OH, a drugi grupą aminową –NH2;
nauka o budowie wewnętrznej organizmu roślinnego badająca położenie i stosunek wzajemny komórek, tkanek i organów roślinnych;
związki org., N-fenylopodstawione amidy;
antyutleniacze, przeciwutleniacze, antyoksydanty,
chem. związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom redukującym zapobiegają utlenianiu się wiązań nienasyconych;
anyżowy aldehyd, aldehyd 4-metoksybenzoesowy, CH3–C6H4–CHO,
związek organiczny, aldehyd aromatyczny, ciecz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia