farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

mykologia
[gr. mýkēs ‘grzyb’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o grzybach;
szwajcarska firma chemiczno-farmaceutyczna,
związki organiczne o cząsteczkach zawierających grupę , gdzie R1, R2 — alkile;
acetofenon, keton metylowo-fenylowy, acetylobenzen, C6H5COCH3,
związek organiczny, najprostszy keton alifatyczno-aromatyczny, ciało stałe;
czasopismo nauk. (dwumiesięcznik) Pol. Tow. Farmaceutycznego, wyd. 1937–39 i od 1946 w Warszawie;
agar
[malajskie],
produkt otrzymywany z krasnorostów: galaretówki (Gelidium) i smuklicy (Gracillaria), występujących w O. Indyjskim i zachodniej części Oceanu Spokojnego; wielocukier o wzorze (C12H18O9)n i masie cząsteczkowej 32–200 kDa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia