aminofenol
 
Encyklopedia PWN
aminofenol, H2N–C6H4–OH,
związek organiczny, pochodna benzenu, w którego cząsteczce jeden atom wodoru został podstawiony grupą hydroksylową –OH, a drugi grupą aminową –NH2;
wykazuje właściwości amin i fenoli; reaguje z kwasami i zasadami; występuje w postaci 3 izomerów: orto-, meta-, i para-a., otrzymywanych gł. przez redukcję nitrofenoli; izomery aminofenolu są stosowane w produkcji barwników, a p-aminofenol jako składnik wywoływaczy fot. i w syntezie środków farmaceutycznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia