farmaceutyczna

Encyklopedia PWN

autoklaw
[gr. autós ‘sam’, łac. clavis ‘klucz’],
hermetycznie zamykany zbiornik, używany do przeprowadzania reakcji chemicznych w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem;
azot, N, nitrogenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
barbiturowy kwas, N,N’-malonylomocznik,
związek heterocykliczny, ciało stałe;
Bayer AG
[bạiər a:g:] Wymowa,
Bayer Aktiengesellschaft Wymowa,
niemiecka spółka akcyjna, przedsiębiorstwo chemiczno-farmaceutyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia