Bahamy. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Bahamy. Gospodarka.
Podstawą gospodarki jest eksport usług; PKB wg parytetu siły nabywczej —22,7 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); duże znaczenie ma turystyka (80% wartości PKB); największe ośrodki turystyczne są na wyspach New Providence (Nassau), Wielka Bahama i Eleuthera; znaczne dochody uzyskuje się z usług bankowych i rejestracji statków handlowych — Bahamy są jednym z głównych krajów taniej bandery (ponad 1100 jednostek; nośność floty handlowej 28,8 mln DWT, w tym zbiornikowce 16,6 mln DWT). Użytki rolne zajmują 0,7% ogólnej powierzchni kraju; uprawa kukurydzy, pomidorów, cebuli, trzciny cukrowej, bananów; hodowla głównie bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz; rybołówstwo; eksploatacja lasów; wydobycie ropy naftowej (od 1986), pozyskiwanie soli z wody morskiej; produkcja energii elektrycznej; przemysł cementowy, farmaceutyczny, spożywczy; główny port morski i lotniczy — Nassau; eksport ropy i produktów chemiczny; handel głównie z USA. Na wyspach Eleuthera, San Salvador i Mayaguana znajdują się amerykańskie stacje kontroli lotów kosmicznych. W 1955 utworzenie strefy wolnocłowej (Wielka Bahama), zwalniającej przedsiębiorców zagranicznych z opłat celnych (do 2054), z podatków od nieruchomości i od prowadzonej działalności gospodarczej (do 2018).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia