Bahamy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Bahamy. Ustrój polityczny.
Zgonie z konstytucją z 1973 Bahamy są monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez mianowanego przezeń gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o 5-letniej kadencji: 40-osobowa Izba Zgromadzenia wybierana w wyborach powszechnych, 16-osobowy Senat mianowany przez gubernatora (na wniosek premiera i przywódcy opozycji). Władza wykonawcza należy do rządu mianowanego przez gubernatora i odpowiedzialnego przed parlamentem. Premierem rządu zostaje przywódca partii, która w wyborach otrzymała większość miejsc w parlamencie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia