egzystencjalny

Encyklopedia PWN

stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
ruch zainaugurowany przez E. Husserla w Getyndze (fenomenologia transcendentalna) oraz M. Schelera, A. Pfändera i innych w Monachium (fenomenologia realistyczna).
Hrabal Bohumil Wymowa, ur. 28 III 1914, Brno-Židenice, zm. 3 II 1997, Praga,
pisarz czeski.
Jaspers Karl Wymowa, ur. 23 II 1883, Oldenburg, zm. 26 II 1969, Bazylea,
niemiecki filozof i psycholog, jeden z głównych przedstawicieli filozofii egzystencjalnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia