egzystencjalny

Encyklopedia PWN

alienacja
[łac. alienus ‘obcy’, alienatio ‘wyobcowanie’],
proces, w którym to, co przynależy do istoty człowieka lub stanowi wytwór jego pracy staje się dla niego obce jako samodzielna rzeczywistość; jedna z podstawowych kategorii filozofii G.W.F. Hegla, L. Feuerbacha, K. Marksa.
Améry Jean, właśc. Hans (Chaim) Mayer, ur. 31 X 1912, Wiedeń, zm. 17 X 1978, Salzburg,
austr. pisarz, publicysta i eseista;
dzieło sztuki (plastyczne, muzyczne) lub utwór literacki, uznane za wyjątkowe; utwór budzący powszechne uznanie i podziw, będący symbolem takich wartości, jak: egzystencjalna prawda znajdująca wyraz w dziele, mistrzostwo artystyczne, wreszcie — ideały patriotyczne czy ogólnoludzkie, z którymi identyfikuje się pewna wspólnota kulturalna.
Athanasụlis Krịton, K. Athanasoụlis, ur. 1916, Tripolis (Arkadia), zm. 24 X 1979, Ateny,
poeta gr., z zawodu prawnik;
Auden
[ọ:dən]
Wystan Hugh Wymowa, ur. 21 II 1907, York (W. Brytania), zm. 29 IX 1973, Wiedeń,
anglo-amer. poeta, dramatopisarz, eseista, librecista, tłumacz.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia