dynamiczna

Encyklopedia PWN

Keviczky
[kẹwicki]
Laszlo, ur. 2 IV 1945, Rackeve,
węg. inżynier elektryk i automatyk;
ekon. badanie i ocena w różnych układach strukturalnych kosztów przedsiębiorstwa w celu określenia efektywności planowanych przedsięwzięć gospodarczych, tworzenia podstaw podejmowania decyzji w działalności bieżącej oraz kontroli i oceny rezultatów osiągniętych w przeszłości;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
geogr. termin wieloznaczny i stosowany w różnych dyscyplinach naukowych; najczęściej posługują się nim geografowie i biolodzy, jest używany również w architekturze i geochemii; jest stosowany także w języku potocznym i oznacza widok (krajobraz wiejski i przemysłowy, zimowy i letni, brzydki i ładny).
Książkiewicz Marian, ur. 22 I 1906, Kraków, zm. 16 II 1981, Kraków,
geolog;
stochastyczne równanie opisujące ruch cząstki w polu zewn. potencjału z dodanym członem szumu (tzn. z dodatkową niezwykle szybko fluktuującą siłą reprezentującą oddziaływanie środowiska na cząstkę);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia