Książkiewicz Marian
 
Encyklopedia PWN
Książkiewicz Marian, ur. 22 I 1906, Kraków, zm. 16 II 1981, Kraków,
geolog;
1946–51 i 1957–81 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1951–57 — AGH; od 1952 członek PAN; prace poświęcone gł. budowie geol. (zwłaszcza stratygrafii,  sedymentacji i tektonice) Karpat fliszowych i pienińskiego pasa skałkowego; opisał struktury sedymentacyjne fliszu karpackiego i przyczynił się do ustalenia genezy fliszu jako osadu prądów zawiesinowych; gł. dzieło: Tektonika Karpat (1972), także podręczniki akademickie Geologia dynamiczna (1947) oraz Zarys geologii Polski (1952, z J. Samsonowiczem i E. Rühle); 1974 otrzymał nagrodę państw. I stopnia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia