kosztów analiza
 
Encyklopedia PWN
kosztów analiza,
ekon. badanie i ocena w różnych układach strukturalnych kosztów przedsiębiorstwa w celu określenia efektywności planowanych przedsięwzięć gospodarczych, tworzenia podstaw podejmowania decyzji w działalności bieżącej oraz kontroli i oceny rezultatów osiągniętych w przeszłości;
część analizy ekonomicznej. Do podstawowych zadań analizy kosztów należą: ocena gospodarki przedsiębiorstwa na podstawie wielkości i wskaźników kosztów danego okresu przez porównanie ich z wielkością i planowanymi wskaźnikami (porównanie statyczne) w poprzednim okresie (porównanie dynamiczne) i w podobnych przedsiębiorstwach (porównanie w przestrzeni); ustalenie i ocena odchyleń (obniżki lub zwyżki) od kosztów stanowiących podstawę porównań; identyfikacja głównych czynników zależnych i niezależnych, wpływających na wysokość kosztów własnych oraz ocena siły i kierunku ich oddziaływania; wykrywanie błędów w gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa i wskazywanie możliwości obniżki kosztów; ustalanie podstaw do planowania kosztów w krótkich i długich okresach.
Ze względu na przedmiotowy zakres analizy kosztów rozróżnia się analizę pełną (całościową) oraz analizy odcinkowe (problemowe). Przedmiotem pełnej analizy kosztów przedsiębiorstwa są: dynamika i struktura kosztów operacyjnych w układzie rodzajowym; dynamika i struktura kosztów operacyjnych w układzie kalkulacyjnym; jednostkowe koszty własne w ujęciu dynamicznym, strukturalnym i międzyzakładowym; odchylenia sumy i poszczególnych składników kosztów własnych wg przyczyn. Przedmiotem analiz odcinkowych jest badanie wybranych grup kosztów, np.: kosztów pracy, kosztów sprzedaży, kosztów zaopatrzenia, kosztów remontów.
Maria Hajkiewicz-Górecka
Bibliografia
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wrocław 1996;
K. Sawicki Analiza kosztów firmy, Warszawa 2000.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia