domowy

Encyklopedia PWN

Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
Zhou Enlai, Czou En-laj Wymowa, ur. 1898, Huaian (prow. Jiangsu), zm. 8 I 1976, Pekin,
polityk chiński.
ziemniaczana mączka, zw. też krochmalem,
produkt otrzymywany w krochmalni (krochmalnictwo) z roztartych ziemniaków;
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w obrębie Wysoczyzny Ziębickiej, nad Oławą.
zoohigiena
[gr.],
higiena zwierząt,
nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewn.;
gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia