zwierzęta użytkowe
 
Encyklopedia PWN
zwierzęta użytkowe,
gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
do zwierząt użytkowych domowych zalicza się zwierzęta gospodarcze (bydło, bawoły, wielbłądy, renifery, konie, osły, owce, lamy, kozy, świnie, drób); do zwierząt użytkowych udomowianych — wiele gatunków zwierząt futerkowych, ryby (np. karpie, pstrągi), ptaki (np. bażanty); do zwierząt użytkowych dzikich — płową zwierzynę łowną, dziki, zające, kuropatwy, przepiórki. Przeciwieństwem zwierząt użytkowych są zwierzęta szkodliwe dla działalności człowieka (myszy, szczury, szarańcza, stonka ziemniaczana i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia