zwierząt użytkowych dzikich

Encyklopedia PWN

gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
zwierzę gospodarskie o wielostronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna i skóry).
zwierzę użytkowe, pochodzące od dzikiego królika, udomowione w I w. p.n.e. przez Rzymian;
świnia domowa, trzoda chlewna, Sus scrofa domestica,
gatunek zwierząt gospodarskich, dawniej zw. nierogacizną,
spreparowana, przechowywana na pamiątkę (czasem także użytkowa) zdobycz myśliwego, będąca jego własnością;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia