zoohigiena
 
Encyklopedia PWN
zoohigiena
[gr.],
higiena zwierząt,
nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewn.;
ustalająca na tej podstawie zasady prawidłowego chowu, pielęgnowania i użytkowania zwierząt domowych; także działalność mająca na celu utrzymanie zwierząt w zdrowiu przy najwyższej ich wydajności; zoohigiena opiera się na takich naukach, jak fizjologia, biochemia, parazytologia, bakteriologia, najściślej wiąże się z weterynarią (m.in. z epizootiologiązoopatologią) i z zootechniką; rozróżnia się higienę utrzymania, żywienia i karmienia zwierząt, przechowywania pasz, higienę rozrodu, higienę pracy zwierząt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia