weterynaria
 
Encyklopedia PWN
weterynaria
[łac.],
nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.
Także zespół dyscyplin naukowych, podstawowych i klinicznych: anatomia i fizjologia zwierząt, mikrobiologia weterynaryjna, interna weterynaryjna, parazytologia weterynaryjna, chirurgia, rentgenologia, epizootiologia i położnictwo weterynaryjne, patologia rozrodu, higiena produktów zwierzęcych; szczególne znaczenie w weterynarii ma zapobieganie epizootiom oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją i obrotem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Ośrodkiem rozwoju nowoczesnej weterynarii była Francja (1761 C. Bourgelat założył pierwszą Wyższą Szkołę Weterynarii w Lyonie); rozkwit weterynarii, przypadający na 2. połowę XIX w., był ściśle związany z odkryciami bakterii chorobotwórczych i wprowadzeniem szczepień ochronnych (L. Pasteur, R. Koch), wynalezieniem surowic (E. Behring), stworzeniem podwalin antyseptyki (K. Lister), odkryciami cyklów rozwojowych wielu pasożytów zwierzęcych. W Polsce za twórcę nowoczesnej weterynarii jest uważany L.H. Bojanus (1823 zorganizował przy Uniwersytecie Wileńskim pierwszą na ziemiach polskich Szkołę Weterynaryjną), a zasadniczy wkład w jej rozwój wnieśli m.in.: A.F. Adamowicz, K.J. Muyschel, A.A. Rudnicki, E. Ostrowski, F. Chełchowski, J. Gordziałkowski, F. Dischoeder. Obecnie prace badawcze z zakresu weterynarii są w Polsce prowadzone na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej wyższych szkół rolniczych w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Olsztynie oraz Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach; czasopisma: od 1945 „Medycyna Weterynaryjna” (organ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych), od 1926 „Życie Weterynaryjne” (obecnie organ Krajowej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej), od 1950 „Polskie Archiwum Weterynaryjne” (obecnie „Polish Journal of Veterinary Sciences”) — organ Komitetu Badań Nauk Weterynaryjnych PAN, od 1992 „Magazyn Weterynaryjny” — pismo dla lekarzy praktyków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia