domowy

Encyklopedia PWN

wpleszczowate, narzępikowate, Hippoboscidae,
rodzina muchówek krótkoczułkich z grupy larworodnych, charakteryzujących się „rodzeniem” larw dojrzałych do przeobrażenia;
Wrangel Piotr N., baron, ur. 27 VIII 1878, Nowoaleksandrowsk (Litwa), zm. 25 IV 1928, Bruksela,
generał rosyjski;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, na skraju Pojezierza Poznańskiego i Kotliny Gorzowskiej, nad Wartą, w sąsiedztwie Puszczy Noteckiej.
wróble, Passerinae,
podrodzina ptaków z rodziny wikłaczowatych, licząca 44 gat.;
formacje wojsk. tworzone na terytoriach ZSRR okupowanych przez Niemców spośród miejscowej ludności i byłych żołnierzy Armii Czerwonej;
wścieklizna, wodowstręt,
med., wet. ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego wywoływana przez wirus wścieklizny należący do rodziny rabdowirusów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia