domowy

Encyklopedia PWN

walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
Wolfe
[uulf]
Thomas Wymowa, ur. 3 X 1900, Asheville (stan Karolina Pn.), zm. 15 IX 1938, Baltimore,
pisarz amerykański;
Wołgograd, do 1925 Carycyn, do 1961 Stalingrad,
m. w Rosji, na pr. brzegu Wołgi, rozciąga się wzdłuż rzeki na 70 km; stolica obwodu wołgogradzkiego.
Woodrow
[uụdrəu]
Bill, ur. 1 XI 1948, Henley,
rzeźbiarz angielski;
wytrzebiony samiec bydła domowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia