domowy

Encyklopedia PWN

Zaremba Paweł, ur. 12 X 1915, Piotrogród (ob. Petersburg), zm. 23 IV 1979, Monachium,
historyk, dziennikarz, publicysta;
hodowla zwierząt domowych mająca na celu produkowanie do rozpłodu wysokowartościowych samców i samic określonych ras, odmian, typów, wpisanych do ksiąg hodowlanych.
ekon. wszystkie środki pieniężne posiadane przez gospodarstwa domowe i jednostki gospodarki nieuspołecznionej w określonym momencie.
ekon. ogół osób w wieku produkcyjnym, wykonujących pracę przynoszącą dochód, czyli wszyscy pracujący zawodowo;
Zazubrin Władimir J., właśc. W.J. Zubcow, ur. 6 VI 1895, Penza, zm. 28 IX 1937,
pisarz rosyjski;
zebu, Bos taurus indicus,
rasa bydła domowego rozpowszechniona w krajach podzwrotnikowych, traktowana niekiedy jako osobny gat. (Bos indicus);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia