zawodowo czynni
 
Encyklopedia PWN
zawodowo czynni,
ekon. ogół osób w wieku produkcyjnym, wykonujących pracę przynoszącą dochód, czyli wszyscy pracujący zawodowo;
do osób zawodowo czynnych zalicza się: pracodawców, pracowników najemnych, pracujących na własny rachunek, nieodpłatnie pomagających członków rodzin oraz zarejestrowanych bezrobotnych; w niektórych krajach do zawodowo czynnych zalicza się również: pracujących więźniów, osoby odbywające służbę wojskową, pracujących zakonników i gospodynie domowe pomagające w gospodarstwie rolnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia