Zaremba Paweł
 
Encyklopedia PWN
Zaremba Paweł, ur. 12 X 1915, Piotrogród (ob. Petersburg), zm. 23 IV 1979, Monachium,
historyk, dziennikarz, publicysta;
obserwator wojny domowej w Hiszpanii, po 1945 na emigracji, od 1946 w Anglii; redaktor „Orła Białego” oraz „Pokrzyw”, dyrektor wydawnictwa Gryf w Londynie; współpracownik paryskiej „Kultury” oraz sekcji polskiej RWE (od 1967 w Monachium); publikował w licznych pismach emigracyjnych Historia dwudziestolecia (1918–1939) (t. 1–2, Paryż 1981).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia