dodatni

Encyklopedia PWN

emocja
[łac. emovere ‘poruszać’],
psychol. we współczesnej psychologii system obejmujący uczucia, uznawane za składnik subiektywny, pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmiany zachowania.
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
fotonastia
[gr.],
fizjol. jeden z rodzajów ruchów nastycznych (nastie), wywołany bezkierunkową zmianą natężenia światła;
urządzenie wytwarzające drgania elektr. (zmienne przebiegi elektr.; przebieg wielkości fizycznej) w wyniku przetwarzania energii elektr. dostarczanej ze źródła zasilania prądu stałego.
generator Van de Graaffa, generator elektrostatyczny,
maszyna elektrostatyczna do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych;
jon
[gr. iṓn ‘idący’],
atom lub grupa atomów obdarzona dodatnim lub ujemnym ładunkiem elektrycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia