dodatni

Encyklopedia PWN

atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej;
hipotetyczna gęstość energii próżni we Wszechświecie nie związana z obecnością materii i promieniowania.
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;
stan prawny warunkujący dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowego;
antygeny z układu grupowego Rh, z których największe znaczenie ma antygen D, występujący w błonie komórkowej krwinek czerwonych u ok. 85% ludzi białej odmiany człowieka (Rh dodatni, Rh+, zawierają antygen D)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia