dodatni

Encyklopedia PWN

geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
telekom. rodzaj aparatu telegraficznego drukującego, o działaniu arytmicznym (systemu start–stop);
relatywistyczne równanie falowe opisujące cząstki elementarne o spinie 1/2 (np. elektron, mion) zgodnie z prawami mechaniki kwantowej i teorii względności.
elektrofiltr
[gr.-łac.],
odpylacz elektrostatyczny, filtr elektrostatyczny, odpylacz Cottrella, precypitator elektrostatyczny,
aparat do usuwania z gazu, zwykle powietrza, cząstek (pyłów, kropli) przez ich przyciąganie w polu elektr. do powierzchni osadczej.
jedno ze zjawisk elektrokinetycznych polegające na poruszaniu się naładowanych cząstek (makrocząsteczek lub cząstek koloidowych w nieruchomym ośrodku rozpraszającym albo jonów w roztworze wewnątrz kapilary) pod wpływem pola elektrycznego;
elektroliza
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, lýsis ‘rozłożenie’],
podstawowy proces elektrochemiczny polegający na chemicznej przemianie składników elektrolitu (a często i materiału elektrod), przebiegającej na elektrodach pod wpływem przepływu prądu elektrycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia