dodatni

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest lit, elektrodę dodatnią może stanowić m.in. ditlenek manganu (MnO2) lub jod (I2) — w ogniwach małej mocy, albo np. chlorek tionylu (SOCl2) — w ogniwach dużej mocy;
opór elektryczny ujemny, oporność elektryczna ujemna,
właściwość układu (lub elementu) elektr. polegająca na tym, że opisująca układ zależność między zmianami natężenia ΔI i napięcia ΔU prądu elektr. ma, w pewnym określonym zakresie wartości I i U, postać funkcji malejącej;
fiz. wielkość charakteryzująca stany układów kwantowych (cząsteczek, atomów, jąder atomowych, cząstek elementarnych) ze względu na ich zachowanie przy odbiciu przestrzennym (inwersji przestrzennej), czyli przy zmianie zwrotu wszystkich 3 osi układu odniesienia — układ lewoskrętny zmienia się przy tym na układ prawoskrętny i odwrotnie;
pozyton, e+, elektron dodatni,
cząstka elementarna zaliczana do grupy leptonów;
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
rekombinacja
[łac.],
fiz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia