ogniwo litowe
 
Encyklopedia PWN
ogniwo litowe,
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest lit, elektrodę dodatnią może stanowić m.in. ditlenek manganu (MnO2) lub jod (I2) — w ogniwach małej mocy, albo np. chlorek tionylu (SOCl2) — w ogniwach dużej mocy;
elektrolitem są niewodne roztwory związków org. lub nieorg. (lit gwałtownie reaguje z wodą); ogniwa litowe odznaczają się dużą wartością SEM, zależnie od materiału elektrody dodatniej, 1,7–3,5 V (w przypadku MnO2 SEM = 3,5 V) oraz dużą trwałością (do 10 lat), największą spośród ogniw nieodwracalnych (pierwotnych) stabilnością napięcia, wadą ich jest wysoki koszt; stosowane w urządzeniach, które muszą pracować długi czas bez dozoru (balony, sondy, urządzenia sygnalizacyjne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia