leptony
 
Encyklopedia PWN
leptony
[gr.],
fiz. cząstki elementarne nie biorące udziału w oddziaływaniach silnych; należą do nich: elektron e, mion μ, taon τ, 3 rodzaje odpowiadających im neutrin: νe, νμ, ντ, oraz ich antycząstki;
wszystkie l. są fundamentalnymi (nie złożonymi z bardziej elementarnych składników) cząstkami punktowymi (ich rozmiary są mniejsze od 10–17 m) i mają spin /2 ( = h/2π, h — stała Plancka); l. przypisuje się liczbę kwantową zw. całkowitą liczbą leptonową, definiuje się również liczby leptonowe odpowiadające poszczególnym rodzinom l. (liczba leptonowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia