liczba leptonowa
 
Encyklopedia PWN
liczba leptonowa,
fiz. addytywne liczby kwantowe przypisane każdej rodzinie leptonów: liczba elektronowa Le, mionowa Lμ i taonowa Lτ;
odpowiednią l.l. równą +1 przypisuje się naładowanemu leptonowi i neutrinu należącemu do danej rodziny (np. Le = +1 dla elektronu i neutrina elektronowego); antyleptony i antyneutrina mają daną l.l. równą −1; definiuje się również całkowitą l.l. L = +1 dla wszystkich leptonów i L = −1 dla antyleptonów; całkowita l.l. jest zachowana podczas wszystkich znanych oddziaływań; tłumaczy to m.in. fakt jednoczesnego powstawania (lub zanikania) leptonu i antyleptonu; l.l. Le, Lμ, Lτ nie są zachowane w trakcie oddziaływań słabych przenoszonych przez naładowane bozony cechowania (bozony pośredniczące) — jest to związane z tym, że neutrina są obdarzone masą, co potwierdził 1998 zespół badawczy Super-Kamiokande.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia