dipolem

Encyklopedia PWN

fiz. deformacja powłoki elektronowej atomu w zewn. polu elektrycznym;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne wywołane zmianą w czasie elektr. momentu dipolowego (→ dipol elektryczny).
fiz. zmiana kierunku rozchodzenia się światła w wyniku jego oddziaływania z cząstkami lub niejednorodnościami ośrodka (rozpraszanie fal);
Saturn, symbol ,
astr. szósta według oddalenia od Słońca i druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.
van der Waalsa siły, oddziaływania van der Waalsa,
fiz. słabe dwuciałowe oddziaływania związane z kwantową naturą powłok elektronowych elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek.
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia