van der Waalsa siły
 
Encyklopedia PWN
van der Waalsa siły, oddziaływania van der Waalsa,
fiz. słabe dwuciałowe oddziaływania związane z kwantową naturą powłok elektronowych elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek.
Wirtualne wzbudzenia przenoszące „chwilowo” elektrony ze stanu podstawowego do stanów wzbudzonych powodują pojawienie się „resztkowych” oddziaływań elektr. między odległymi atomami (w atomach indukują się wówczas dipole elektr. i to one oddziałują ze sobą; oddziaływania międzycząsteczkowe); m.in. dzięki występowaniu sił van der Waalsa zachodzi wiele procesów fizykochemicznych (jak adsorpcja, rozpuszczanie) i biol. (np. procesy enzymatyczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia