dipolem

Encyklopedia PWN

pole magnetyczne Ziemi, pole geomagnetyczne,
pole magnetyczne wokół i przy powierzchni Ziemi;
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
asocjacja
[łac. associatio ‘połączenie’, ‘związek’],
chem. odwracalne łączenie się indywiduów chemicznych (cząsteczek, jonów, atomów) w większe układy (tzw. asocjaty) złożone z dwu lub większej liczby cząstek;
punkty przecięcia z powierzchnią Ziemi osi dipola magnetycznego określającego w pierwszym przybliżeniu główne pole magnetyczne Ziemi.
oznaczenie jednostki momentu dipola elektrycznego, → kulombometr.
Curie temperatura, punkt Curie,
temperatura, powyżej której zanikają właściwości ferromagnetyczne (tzw. ferromagnetyczna temperatura Curie) lub ferroelektryczne (tzw. ferroelektryczna temperatura Curie) substancji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia