pole magnetyczne Ziemi
 
Encyklopedia PWN
pole magnetyczne Ziemi, pole geomagnetyczne,
pole magnetyczne wokół i przy powierzchni Ziemi;
ok. 99% tego pola ma źródło we wnętrzu Ziemi i stanowi pole stałe zwane głównym, które jest wywołane ruchami ciekłego, przewodzącego materiału jądra w polu elektromagnetycznym przestrzeni okołoziemskiej, będące w przybliżeniu polem dipola magnetycznego; oś dipola przecina powierzchnię Ziemi w punktach stanowiących bieguny geomagnetyczne (północny i południowy); stałe pole magnetyczne Ziemi ulega powolnym, długookresowym zmianom, zwanym zmianami wiekowymi, o okresach rzędu kilku tysięcy, kilkuset i kilkudziesięciu lat; na powierzchni Ziemi występują anomalie magnetyczne: obszary o natężeniu pola większym (anomalia dodatnia) lub mniejszym (anomalia ujemna) od natężenia pola dipolowego; ok. 1% pola magnetycznego Ziemi stanowi pole magnetyczne zmienne, które jest wywołane przez zachodzące w przestrzeni okołoziemskiej zjawiska elektromagnetyczne; pomiary pola magnetycznego Ziemi są prowadzone ze statków wodnych i powietrznych, z satelitów oraz przez sieć obserwatoriów magnetycznych, np. wzorcowe polskie obserwatorium w Belsku Dużym koło Grójca.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia