rozpraszanie światła
 
Encyklopedia PWN
rozpraszanie światła,
fiz. zmiana kierunku rozchodzenia się światła w wyniku jego oddziaływania z cząstkami lub niejednorodnościami ośrodka (rozpraszanie fal);
wywołuje złudzenie świecenia ośrodka rozpraszającego. Rozpraszanie światła może zachodzić bez zmiany długości fali (sprężyste rozpraszanie światła) lub z jej zmianą (niesprężyste rozpraszanie światła); przykładem niesprężystego rozpraszania światła jest rozpraszanie ramanowskie (Ramana zjawisko); sprężyste rozpraszanie światła na optycznych niejednorodnościach, których rozmiary są znacznie mniejsze od długości fali światła rozpraszanego, nazywa się rozpraszaniem rayleighowskim (rozpraszaniem Rayleigha); rozpraszanie światła rayleighowskie tłumaczy się indukowaniem w cząsteczce — pod działaniem padającego światła — dipola elektrycznego, będącego źródłem światła rozproszonego. Szczególnie silne rozpraszanie światła występuje w ośrodkach mętnych (Tyndalla zjawisko). Natężenie promieniowania rozproszonego rayleighowsko jest proporcjonalne do λ–4 (λ — długość fali), najsilniejszemu rozproszeniu ulega więc niebieskofioletowa część światła; zjawisku temu zawdzięcza m.in. barwę niebo.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Zjawiska optyczne, rozproszenie rys. W. Sankowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia