dielektrykach

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość charakteryzująca zdolność cząsteczki (atomu) do deformacji rozkładu jej ładunków w zewn. polu elektr. (polaryzacja dielektryka);
związki org., chlorowe pochodne bifenylu, o wzorze ogólnym C12H10 - nCln, gdzie n = 1–10 (zwykle 3 lub 8), od mono- do perchlorobifenyli — łącznie 209 izomerów;
Pomieranczuk Izaak J., ur. 20 V 1913, Moskwa, zm. 14 XII 1966, Warszawa,
sowiecki fizyk teoretyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia