dielektrykach

Encyklopedia PWN

kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
Kielich Stanisław, ur. 10 XI 1925, Czempin (pow. kościański), zm. 15 X 1993, Poznań,
fizyk teoretyk;
kondensator elektr., w którym zwykle jedną z okładek stanowi metal pokryty tlenkiem (stanowiącym warstwę dielektryka), drugą natomiast — elektrolit (wraz z zanurzoną w nim metal. końcówką);
Kryszewski Marian, ur. 17 IV 1925, Toruń, zm. 5 X 2005, Łódź,
brat Włodzimierza, fizykochemik;
kuchnia mikrofalowa, piec mikrofalowy, kuchenka mikrofalowa,
urządzenie przeznaczone gł. do szybkiego ogrzewania i rozmrażania produktów żywnościowych, rzadziej do ich gotowania i pieczenia.
lampa elektronopromieniowa służąca do przetwarzania obrazu opt. na ciąg sygnałów wizyjnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia