polaryzowalność
 
Encyklopedia PWN
polaryzowalność, α,
fiz. wielkość charakteryzująca zdolność cząsteczki (atomu) do deformacji rozkładu jej ładunków w zewn. polu elektr. (polaryzacja dielektryka);
w wyniku takiej deformacji pojawia się indukowany moment dipolowy elektr. , którego wartość zależy od wartości p. α i natężenia lokalnego pola elektr. , = α; p. zależy od częst. zewn. pola elektr. i dla większości cząsteczek jest tensorem, czyli zależy także od kierunku natężenia pola elektr., np. dla cząsteczek liniowych jest największa wzdłuż osi cząsteczki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia