detektorem

Encyklopedia PWN

tal
[gr. thallós ‘zielony pęd’, ‘gałązka’],
Tl, thallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 81;
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
urządzenie do obserwacji obiektów astronomicznych w świetle widzialnym (tj. odbierających fale długości 350–1000 nm);
związki telluru z metalami, w których tellur występuje na −II stopniu utlenienia;
termolokacja
[gr.-łac.],
metoda wykrywania obiektów i określania ich położenia wykorzystująca promieniowanie elektromagnetyczne (głównie w zakresie podczerwieni, niekiedy mikrofal), emitowane przez te obiekty lub przez nie odbite;
tomografia pojedynczego fotonu, SPECT (ang. Single Photon Emission Tomography),
metoda tomografii, w której wykorzystuje się selektywnie zgromadzone w narządach i tkankach radiofarmaceutyki emitujące fotony gamma;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia