tomografia pojedynczego fotonu
 
Encyklopedia PWN
tomografia pojedynczego fotonu, SPECT (ang. Single Photon Emission Tomography),
metoda tomografii, w której wykorzystuje się selektywnie zgromadzone w narządach i tkankach radiofarmaceutyki emitujące fotony gamma;
jako detektora używa się kamer gamma; metoda bardzo czuła i dokładna, za jej pomocą można uzyskać informacje (często niemożliwe do uzyskania w inny sposób) o czynności metabolicznej narządów lub hemodynamice układu krążenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia