detektorem

Encyklopedia PWN

neptun, Np, neptunium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 93;
neutronografia
[łac. neutrum ‘nijakie’, gr. gráphō ‘piszę’],
jedna z trzech gł., oprócz krystalografii rentgenowskiej i elektronografii, dyfrakcyjnych metod badania materii.
niob, Nb, niobium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 41;
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
dział elektroniki zajmujący się układami, których działanie jest oparte na zachodzeniu procesów przetwarzania zarówno sygnałów elektr. na opt., jak i sygnałów opt. na elektryczne.
optyka zintegrowana, optyczne obwody scalone,
płytki, na których techniką cienkich warstw są naniesione różne elementy opt., np. soczewki, siatki dyfrakcyjne, detektory, światłowody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia