detektorem

Encyklopedia PWN

tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
fiz. rozkład średniej mocy sygnałów rejestrowanych przez detektor w zależności od częst. (reprezentacja częstotliwościowa sygnału).
Wiśniewski Wiesław, ur. 2 V 1931, Łomżyca, zm. 28 II 1994, Tucson (USA),
astronom;
zespół metod elektrochem. (analiza elektrochemiczna) stosowanych w badaniach fizykochemicznych i w analizie chem., polegających na pomiarze zmian natężenia prądu płynącego przez elektrodę pracującą (wskaźnikową) i przeciwelektrodę związanych z zachodzącymi na granicy faz elektroda–roztwór reakcjami redukcji i utleniania.
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia